การฝึกอบรมออนไลน์ (E-Training)

เรียบเรียงโดย : นางสาววรัญญา เฮงเจริญ

ที่มา : https://etraining.wto.org/default.asp

 1. ความหมายของ E-Training
  การฝึกอบรมออนไลน์ (E-Training) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ การอบรม ผ่านเทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วยสื่อที่เป็นข้อความ รูปภาพหรืออาจมีเสียง รวมถึงภาพเคลื่อนไหว

ที่มา :

 1. คุณลักษณะของ E-Training
  E-Training เป็นกระบวนการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตนเอง มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา มีการควบคุมกระบวนการฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมดูแลเครือข่าย ดูแลระบบ และเป็นครูผู้สอน นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังสามารถสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผู้สอนและผู้เรียนอื่นได้

ที่มา : http://albader321.wordpress.com/

 1. ประโยชน์และข้อดีของ E-Training
   ผู้รับการอบรมสามารถเข้าเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
   สามารถควบคุมลำดับของการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   สามารถประเมินผลได้อย่างตรงไปตรงมา
   ประหยัดเวลาและงบประมาณ
   สามารถทบทวนบทเรียนและเนื้อหาได้ตลอดเวลา
   สามารถซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรมกับครูผู้สอนได้

ที่มา : http://www.chainat.ac.th/e-training/

 1. ข้อจำกัดของ E-Training
   ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก ปฏิกิริยาที่แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอน
   ไม่สามารถสื่อความรู้สึก อารมณ์ในการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
   ผู้เรียนและผู้สอน จะต้องมีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
  ทั้งด้านอุปกรณ์และทักษะการใช้งาน
   ผู้เรียนบางคน ไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้
 2. การประยุกต์ใช้ E-Training
  ในระบบการเรียนการสอนเราสามารถประยุกต์ใช้ E-Training ได้โดยครูผู้สอนสามารถปรับปรุงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ตลอดเวลา และสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้เรียนเพราะสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปสถานศึกษา และสามารถประเมินผลได้ทันทีว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด
 3. ข้อเสนอแนะจากการอบรมมาตรฐานที่ 8 (ดร.ชัชญาภา วัฒนธรรม)
  จากการเข้าฝึกอบรมมาตรฐานที่ 8 ในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณท่าน ดร.ชัชญาภา วัฒนธรรม เป็นอย่างสูง ที่ได้สอนรูปแบบสื่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ ซึ่งไม่เคยได้รู้จักมาก่อน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการเรียนการสอน เป็นการอบรมที่ไม่เคร่งเครียดมากแต่กลับได้ความรู้ที่จะไปพัฒนาตนเองอย่างมากมาย

แหล่งเรียนรู้อ้างอิง

 1. ความหมายของระบบ E-Training
 2. คุณลักษณะของระบบ E-Training
 3. ประโยชน์ ข้อดี และข้อจำกัดของระบบ E-Training http://mochinoc.blogspot.com/2014/04/e-training.html

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on email

More
articles