การวิเคราะห์งานเป็นพื้นฐานทั้งหมดของการตัดสินใจในการประเมินและคัดเลือกบุคลากร ก่อนการกำหนดผู้ที่เหมาะสมที่สุดในงาน เราควรที่จะเข้าใจลักษณะของงานนั้น ๆ ก่อน การวิเคราะห์งานจึงช่วยให้เข้าใจรายละเอียดของแต่ละงาน สมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานด้วย และความเชื่อมโยงระหว่างงานกับสมรรถนะขีดความสามารถ
การวิเคราะห์งาน (Job Analysis – JA)
การวิเคราะห์งานเป็นกระบวนการพัฒนาคำอธิบายของงาน อาทิ ภาระกิจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ตลอดถึงคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ความรู้ ทักษะ และ ความสามารถ) ที่พนักงานต้องมีเพื่อที่จะปฏิบัติงานได้
การวิเคราะห์งานจำกระทำเมื่อ สร้างองค์กรใหม่ สร้างงานใหม่ และ เปลี่ยนแปลงงานใหม่อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโยี วิธีการ ขั้นตอน หรือ ระบบ เป็นการลำดับขั้นเพื่อการจ้างงานในแต่ละตำแหน่ง แต่ละหน้าที่ และ แต่ละขั้นตอน อันนำไปสู่การได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ เหมือนการเตรียมดินก่อนปลูกดอกไม้ เป็นการวิเคราะห์ที่เน้นเฉพาะเนื้องานและลักษณะของแต่ละงานเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องคนที่ทำอยู่ ณ ตำแหน่งนั้น ๆ
องค์ประกอบของ JA
• สร้างระบบการจ้างงานที่มีประสิทธิผล และ ยุติธรรม (Establishing fair and effective hiring practices) ข้อมูลจากการวิเคราะห์งานจะช่วยให้ผู้จ้างงานมีเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากร อาทิ ความรู้ ทักษะ และ ความสามารถที่เราต้องการเพื่อให้ทำงานนั้น ๆ ได้สำเร็จ ทั้งยังช่วยให้ผู้จ้างงานเลือกวิธีการคัดเลือกบุคลากรได้อย่างเหมาะสม เช่น คำถามเพื่อการสัมภาษณ์ แบบทดสอบความรู้ความสามารถ
• ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์งานกำหนดงานต่าง ๆ ที่บุคลากรต้องทำ และ ยังใช้กำหนดความต้องการในการฝึกอบรม กำหนดหลักสูตร และ ประเมินผลการฝึกอบรม
• การเก็บข้อมูลที่ต้องการเพื่อการทำ JA
• เนื้องาน (Content) เป็นการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องการงานที่ทำ เป้าหมายของการทำงานนั้น ๆ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการทำงาน นอกเหนือจากนั้นควรเก็บข้อมูลความสำคัญของงานว่าอยู่ในระดับใด การฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างบรรลุเป้าหมาย

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on email

More
articles