ขั้นตอนการใช้บริการจัดหาบุคลากร
บริษัทลูกค้าที่ประสงค์ใช้บริการจัดหาพนักงาน สามารถติดต่อ Jmax ได้ทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล
บริษัทลูกค้ากรอกแบบฟอร์มรับสมัครพนักงาน ลงชื่อและประทับตรา แล้วส่งกลับมายัง Jmax เพื่อขออนุญาตในการประกาศ
Jmax จะค้นหาประวัติผู้สมัครที่ลงทะเบียนไว้กับเรา แล้วส่งประวัติผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการให้ทางอีเมล หรือแฟกซ์ (ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครที่ตรงตามคุณสมบัติ บริษัทฯขออนุญาตใช้เวลาลงประกาศรับสมัคร)
ทำการนัดหมายผู้สมัครเพื่อทำการสัมภาษณ์ ( ลูกค้าสามารถยืมใช้ห้องสัมภาษณ์ของ Jmax ได้ )
เมื่อตกลงรับเข้าทำงานแล้ว Jmax จะเป็นตัวกลางในการประสานงานเรื่องวันเริ่มเข้าทำงาน และเงื่อนไขการว่าจ้างต่างๆ
ค่าบริการจัดหาพนักงาน
ค่าบริการจัดหาพนักงาน ค่าบริการเท่ากับ2เท่าของอัตราเงินเดือนพนักงาน+ค่าสวัสดิการ+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เรียกเก็บ2ครั้ง เมื่อพนักงานทำงานครบ 1 เดือนและ 3 เดือน
*ค่าบริการขั้นต่ำ 45,000 บาท

วิธีการชำระเงิน
ครั้งที่ 1 เมื่อพนักงานทำงานครบกำหนด 1 เดือน ชำระเป็นจำนวน 1 เท่าของอัตราเงินเดือนพนักงาน

เมื่อพนักงานเริ่มทำงาน Jmaxจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ครั้งที่ 1 ให้บริษัทลูกค้าชำระค่าบริการเมื่อพนักงานทำงานครบ 1 เดือน

ครั้งที่ 2 เมื่อพนักงานทำงานครบกำหนด 3 เดือน ชำระเป็นจำนวน 1 เท่าของอัตราเงินดือนพนักงาน

เมื่อพนักงานทำงานครบ 2 เดือน Jmaxจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ครั้งที่ 2 ให้บริษัทลูกค้าชำระค่าบริการเมื่อพนักงานทำงานครบ 3 เดือน

**กรณีที่พนักงานลาออกหรือเลิกจ้างก่อนครบกำหนด 1 เดือนที่กำหนดไว้ Jmaxจะไม่คิดค่าบริการใดๆ

***อัตราเงินเดือนพนักงาน คือเงินเดือนที่ยังไม่หักภาษีเงินได้และรวมสวัสดิการและค่าอื่นๆที่ได้รับด้วย

เงื่อนไขการใช้บริการ
Jmaxให้บริการคัดเลือกและแนะนำบุคคลากรแก่บริษัทลูกค้า แต่การตัดสินใจบรรจุเข้าทำงานหรือไม่นั้น ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทลูกค้า

ได้จัดการคัดเลือกด้วยการทดสอบความสามารถทางภาษาและสัมภาษณ์ประวัติการทำงาน แต่หลังเข้าทำงานแล้วพบว่า พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้เลย อย่างชัดเจน และบริษัทลูกค้าต้องการเลิกจ้างพนักงานดังกล่าวภายใน 1 เดือน ลูกค้าจะไม่เสียค่าบริการใดๆ ให้กับ โดยการบอกเลิกจ้างกับพนักงานนั้น ให้บริษัทลูกค้าปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย

บริษัทลูกค้ามีเวลาในการพิจารณาว่าจะจ้างต่อหรือไม่ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่พนักงานเริ่มทำงาน หากบริษัทลูกค้าประสงค์เลิกจ้างจะต้องทำภายใน 3 เดือนนี้ หากพนักงานปฎิบัติงานครบ 3 เดือนแล้ว Jmaxสามารถเรียกเก็บค่าบริการครั้งที่ 2 ได้เต็มจำนวน และหลังจากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ

กรณีที่บริษัทลูกค้ารับพนักงานที่แนะนำแต่ไม่ได้รับการพิจารณาเข้าทำงานในตอนนั้น หรือพนักงานที่บริษัทลูกค้าเคยรับเข้าทำงานแต่พ้นสภาพพนักงาน ก่อนทำงานครบ 3 เดือน กลับเข้าทำงานอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่Jmaxแนะนำพนักงานผู้นั้นให้กับบริษัทลูกค้า ให้ถือเป็นการแนะนำของ JmaxและJmaxสามารถเรียกเก็บ ค่าบริการจากบริษัทลูกค้าได้ ในอัตราค่าบริการข้างต้น

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on email

More
articles