1.ทักษะการคัดเลือก และคัดสรรบุคลากร เพื่อคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสม และมีความสามารถตรงกับที่บริษัทต้องการ 

อีกทั้งยังสามารถช่วยพัฒนาองค์กรให้พัฒนาได้ในอนาคต

2.ทักษะการต่อรอง การต่อรองเรื่องของค่าตอบแทนทั้งเงินเดือน และสวัสดิการ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของการทำงาน 

เนื่องจากหากพนักงานได้ค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ต้องทำ ก็จะส่งผลให้พนักงานลาออกกันมากขึ้นได้ 

3.ทักษะการประสานงานภายใน หากเกิดการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นภายในองค์กร HR จะต้องประสานงานภายในให้ปัญหาที่เกิดขึ้นคลี่คลายได้โดยเร็ว ร่วมถึงการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรอีกด้วย

4.ทักษะการจัดการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคล การจัดบุคคลให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงาน

เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ภายในองค์กร ซึ่งจะทำให้องค์กรมีบุคลากรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

5.ทักษะการออกแบบเครื่องมือในการทำงาน และบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เมื่อพนักงานเริ่มมองหาความก้าวหน้าจาก

อาชีพการงาน  HR จึงต้องมองให้เห็นความสามารถ และเส้นทางที่พนักงานคนนั้นจะสามารถพัฒนาไปได้

6.ทักษะการพัฒนาอาชีพบุคลากร เสนอการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม การจัดวาง Career Path ของแต่ละตำแหน่ง และเสนอทางเลือกในการเติบโตของแต่ละสายงาน และเตรียมความพร้อมให้พนักงาน

มีความรู้ความสามารถในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

7.ทักษะการพัฒนาองค์กรพัฒนากระบวนการการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดความสร้างสรรค์ในองค์กรทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามแผนงานได้อย่างสมบูรณ

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on email

More
articles