Artboard 1

HR Outsourcing คือการให้บริการงานบุคคลและกิจกรรมบางอย่างในองค์กรที่ไม่ใช่ธุรกรรมหลักหรือความสามารถหลักขององค์กร ออกไปให้บริษัทข้างนอกที่มีความชำนาญด้านนั้นจัดการแทน ตามขอบเขตความรับผิดชอบและระดับการให้บริการตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบในการจัดการ บริหาร ทั้งเรื่องทรัพยากรบุคคล สวัสดิการพนักงาน เงินเดือน บัญชี ภาษี เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานนั้นๆ

ทำไมต้องเลือก HR Outsourcing?

การปรับเปลี่ยนกำลังคน
– สามารถเพิ่มลดกำลังคนได้รวดเร็ว ภายในกำหนดเวลา
– สามารถจ้างงานกำหนดระยะเวลาจ้างที่แน่นอนได้ และสามารถลดพนักงานประจำลงได้

พนักงานมีคุณภาพ
– การสรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยผู้ชํานาญการ คัดเลือกพนักงานได้ตรงตาคุณสมบัติ ที่ต้องการ และเหมาะสมกับลักษณะงาน
– พนักงานจะได้รับการปฐมนิเทศ อบรมระเบียบวินัย ความประพฤติตน อย่างครบถ้วนก่อนเข้างาน
– จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถด้านงานบุคคล เข้าไปดูแลพนักงานให้อยู่ในระเบียบวินัย ช่วยประสานงานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่อาจก่อให้เกิดขึ้นให้หมดไปอย่างรวดเร็ว

ลดต้นทุนในการดำเนินการ
– รับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างและการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน รวมถึงรับผิดชอบในสิทธิต่างๆ ที่พนักงานพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย
– ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

ลดภาระในการจัดการ
– รับผิดชอบดูแลและจัดการงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของเราเอง ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือก การจ้างงาน การปฐมนิเทศ การควบคุมระเบียบวินัย แรงงานสัมพันธ์ การให้คุณ การลงโทษ เลิกจ้าง การจัดการงานเอกสารต่างๆ ติดต่อหน่วยงานราชการ ธนาคาร โรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ

เพิ่มศักยภาพให้กับบริษัท
– การใช้บริการจ้างเหมาแรงงาน ช่วยสร้างศักยภาพให้กับผู้ใช้บริการ ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน การจัดการ ด้านกําลังคน การบริหารต้นทุน การดําเนินการ และลดบทบาทสหภาพแรงงาน

การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร
– การใช้บริการจ้างเหมาแรงงาน ช่วยให้เกิดกิจกรมและการทํางานร่วมกัน การประชุม การติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน การแก้ปัญหาร่วมกัน ตลอดจนเทคนิคต่างๆในการทํางาน ที่พนักงานแต่ละองค์กรได้เรืยนรู้มา

การสรรหาพนักงานครอบคลุมในสายงานดังต่อไปนี้

สายบริหารงานทั่วไป
• Operator
• HR
• Administration
• Scretary
• Front office
• Internal Audit
• ISO Officer
• Marketing Officer
• PR
• Accounting

สายปฏิบัติการ
• TSR
• QC – Admin
• Conserve – Retention
• Confirmation
• Customer Service
• Helpdesk
• Team Lead
• Superviosr
• Manager

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• IT Support
• Programmer
• Network Engineer
• System Analyst

Facebook

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on email

More
articles