ปรับวิธี การทำงานยุคใหม่ ให้เข้ากับ New Normal
การทำงานยุคใหม่ ที่กำลังจะเปลี่ยนไปสำหรับการก้าวเข้าสู่ New Normal จะเปลี่ยนไปในทิศทางใด

ในอนาคตธุรกิจและพนักงานจะเริ่มปรับวิธี การทำงานยุคใหม่ หรือพฤติกรรมแบบใหม่ที่เรียกกันฮิดติดปากว่า New Normal เพราะอย่างที่ทราบกัน ตลอดระยะเวลา 3 – 4 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ต้นปีนั้นทั่วโลกและประเทศไทยกำลังประสบกับการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ทำให้มีผลกระทบทางสุขภาพ, สังคม, เศรษฐกิจ, ธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่ รวมไปถึงธุรกิจการศึกษา

แต่ไม่ว่าจะได้รับผลกระทบรอบด้านอย่างไร ทั้งเศรษฐกิจและธุรกิจเองก็ยังต้องเดินหน้าไปต่อ ซึ่งแรงขับเคลื่อนหลักของธุรกิจก็คือ บุคลากรคุณภาพ จึงทำให้เราได้เห็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ หรือ New Normal ในการทำงานคือการ Work from home (การทำงานที่บ้าน) และอาจจะเป็นไปได้ว่าหลังจากวิกฤตโรคระบาดนี้จบลง พฤติกรรมของคนทำงานอาจจะมีรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยก็เป็นได้

แล้วพฤติกรรม New Normal ของคนทำงานและธุรกิจจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง?

New Normal กับการทำงานที่ไหนก็ได้

สำหรับวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้หลายบริษัทส่วนใหญ่ก็มีความกังวลถึงเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน โดยปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยการทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดการระบาดและลดการติดเชื้อของโรคระหว่างการเดินทางมาทำงาน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อวิกฤตจบลง เจ้าของธุรกิจบางรายอาจประเมินลักษณะการทำงานภายในได้แล้วว่า การทำงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพอาจจะไม่จำเป็นต้องให้พนักงานมารวมกันอยู่ที่บริษัทเสมอไป โดยพนักงานเองสามารถใช้ 5 เคล็ดลับ work from home แบบมีประสิทธิภาพ ก็ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการทำงานได้ไม่ยาก และฝั่งธุรกิจก็อาจมีการปรับรูปแบบการทำงานใหม่ด้วยการให้พนักงานทำงานที่บ้านเป็นหลักหรือสามารถทำงานที่ไหนก็ได้มากกว่าการเดินทางเข้าบริษัท และมีการประเมินผลงานของพนักงานได้ง่ายขึ้นเพราะสามารถทำให้ธุรกิจสามารถเป็นผลงานของบุคลากรได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งในด้านของพนักงานเองก็ต้อง Active และมีศักยภาพในการทำงานเพื่อให้ผลของการดำเนินงานคงประสิทธิภาพเท่าเดิม หรือเป็นไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ยังมีข้อดีของการ Work from home อย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือ การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางให้กับพนักงาน และลดปัญหาการเข้างานไม่ตรงเวลาให้กับบริษัทนั่นเอง

เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากกว่าเดิม
เมื่อความสามารถทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น ซึ่งหลายธุรกิจมีการนำระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันเข้ามาตอบสนองระบบการสื่อสารในการทำงาน เช่น การต้องเข้าประชุมภายในบริษัท การทำธุรกรรมออนไลน์ เพราะฉะนั้นความเร็วและแรงของอินเทอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา หรือธุรกิจที่เคยเป็นแบบออฟไลน์มาก่อนอาจจะกำลังต้องผันตัวในการใช้ออนไลน์มาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์มาช่วยในการขายมากขึ้น เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค New Normal ด้วย

หนึ่งอาชีพอาจจะไม่เพียงพอ
เมื่อเราสามารถ Work from Home หรือทำงานที่ไหนก็ได้แล้ว ระยะเวลาชีวิตที่นอกเหนือจากเวลาทำงานคงมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งชัดเจนเลยว่าต้องมีเวลามากขึ้น 2 – 3 ชั่วโมงต่อวันจากการที่ไม่ต้องใช้เวลาบนท้องถนนขณะเดินทางไป – กลับที่ทำงานนั่นเอง บวกกับวิกฤตที่เกิดขึ้นและกำลังจะหมดไป ทำให้คนทำงานมีเวลาคิดได้ว่า การมีหนึ่งอาชีพที่เคยรู้สึกว่าเป็นรายได้หลักและค่อนข้างมั่นคงอาจจะเป็นเรื่องไม่แน่นอนอีกต่อไปแล้ว หลาย ๆ คนคงมองหาลู่ทางการหารายได้เสริมให้กับตัวเอง โดยอาชีพยอดฮิตสำหรับคนยุคใหม่ที่นิยมทำกันคือ แม่ค้าออนไลน์ สามารถทำได้โดยมีเพียงอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์การเชื่อมต่อก็สร้างรายได้เสริมได้อีกทางเช่นกัน สำหรับใครที่มองลู่ทางการค้าขายทางออนไลน์ลองศึกษาข้อมูลถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขาย ช่องทางการขายและให้บริการกับลูกค้า อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์การเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์การสื่อสารมีคุณสมบัติมาพอต่อการตอบสนองกับทางผู้ซื้อหรือไม่ เช่น การขายสินค้าผ่านทางไลฟ์สด ก็จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้การไลฟ์ขายของมีความต่อเนื่องตลอดการไลฟ์สด รวมถึงการใช้สมาร์ทโฟนที่มีความละเอียดระดับหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าเห็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้านั่นเอง

แต่ไม่ว่าพฤติกรรมการทำงานจะกลายเป็น New Normal สำหรับคนทำงานมากน้อยเพียงใด ในเชิงธุรกิจเองก็ยังต้องมีการปรับตัวกับพฤติกรรมใหม่ที่ต้องเกิดขึ้นภายในองค์กรเช่นกัน การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะฉะนั้นการหาหรือนำเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับการดำเนินงาน รวมถึงการเลือกบริการจากผู้ให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการใช้งานและอุปกรณ์ที่รองรับสามารถเข้าถึงการทำงานได้หรือไม่ ซึ่งสามารถเลือกบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจาก TOT ได้ทั้ง TOT fiber 2U Work@home ตอบโจทย์เหล่าคนทำงานในวันที่ต้องทำงานอยู่บ้าน และ TOT fiber 2U Gigabolt MAX สามารถเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมไว้สำหรับอีกหนึ่งอาชีพเพื่อหารายได้เสริมในการเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

ซึ่งการเตรียมความพร้อมของพนักงานและธุรกิจก็เป็นจุดตั้งต้นไปสู่ New Normal ให้กับพฤติกรรมในการทำงานรูปแบบใหม่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ธุรกิจก็สามารถเดินต่อและยกระดับตัวธุรกิจให้ใหญ่และมีความก้าวหน้าขึ้น ส่วนพนักงานเองก็ยังสามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตทั้งงานประจำและการสร้างรายได้เสริมไปพร้อม ๆ กันได้

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on email

More
articles