Artboard 1

หากบริษัทของคุณตัดสินใจให้บริษัท Outsource Call Center เป็นผู้ให้บริการลูกค้าแทนคุณ ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องคัดเลือกบริษัทผู้ให้บริการ (Outsource Call Center Provider) ที่คุณจะมั่นใจว่าสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

Call Center Master ขอเสนอแนวทางในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ ดังนี้

  • เลือกบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่คุณจะว่าจ้าง ปัจจุบันมีบริษัทที่ให้บริการ Outsource Call Center อยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้แต่ละบริษัทจะมีความเชี่ยวชาญในงานบริการลูกค้าที่แตกต่างกัน เช่น บางบริษัทอาจมีความเชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้า (Inbound) หรือ บางบริษัทอาจจะเชี่ยวชาญด้านการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales) เป็นต้น
  • บริษัทมีความน่าเชื่อถือของบริษัท Outsource ซึ่งสามารถตรวจสอบจากลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการ
  • หัวหน้างานมีความรอบรู้ และเจ้าหน้าที่ประสานงานทำงานได้รวดเร็ว ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้มีความสำคัญต่อคุณภาพการบริการ เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ที่รับจากคุณไปยังเจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้า (Call Center Agent)
  • มีโปรแกรมในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่ outsource call center แต่ละท่านอาจจะให้บริการลูกค้าที่หลากหลาย การจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอจะทำให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่จะได้เข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละองค์กร มีการพัฒนาทักษะการให้บริการ รวมถึงมีโอกาสทบทวนข้อมูลของแต่ละผลิตภัณฑ์อีกด้วย
  • มีอัตราการลาออกของพนักงานไม่สูงมาก หากพนักงานมีอัตราการลาออกสูงจะทำให้ประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากบริษัท outsource จะต้องมีเวลาในการคัดเลือกพนักงานและจัดอบรม ทั้งนี้ หากบริษัท Outsource มีการว่าจ้างพนักงานเพื่อเป็น back-up อยู่แล้ว ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็จะสามารถลดลงได้
  • มีระบบในการวัดประสิทธิภาพการให้บริการของโครงการ มีรายงานที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าผู้ว่าจ้าง ยกตัวอย่างเช่น การให้บริการแบบ inbound มักจะมีการกำหนด Service level agreement (หรือ KPI) ในการให้บริการและการทำงาน และ ผลการทำงานเหล่านี้จะต้องถูกส่งให้ลูกค้าในรูปแบบของรายงานที่เข้าใจง่าย และมีข้อมูลประกอบที่ลูกค้าผู้ว่าจ้างสามารถนำไปใช้ต่อได้
  • มีระบบการทำงานที่ทันสมัย อาทิ ระบบ ACD/CTI, IVR หรือ กรณีเป็นการโทรออก มีระบบ Dialer เป็นต้น หากบริษัท Outsource มีระบบที่ช่วยการทำงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสะดวก และ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับลูกค้าที่ติดต่อกับ Call Center ด้วย
  • มีนโยบายป้องกันข้อมูลความลับของลูกค้า เนื่องจากการให้บริการแบบ Outsource ส่วนใหญ่จะทำงาน ณ สถานที่ของบริษัท outsource บริษัทจึงจำเป็นต้องมีนโยบายในการป้องกันข้อมูลความลับของลูกค้า เช่นข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปยังภายนอก และ ฐานข้อมูลของลูกค้า (รายชื่อ และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า) เป็นต้น
  • สภาพแวดล้อมในการทำงานดี สถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมดีจะทำให้เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้ามีความสุขในการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การบริการที่ดี
  • ค่าบริการเหมาะสม การคิดค่าบริการของบริษัท Outsource จะมีหลายแบบ ผู้ใช้บริการควรจะเข้าใจโครงสร้างของค่าบริการ และพิจารณาตามความเหมาะสมของการบริการที่ได้รับ

นอกจากนั้น การเยี่ยมชมสถานที่ทำงาน (Site Visit) จะช่วยให้เห็นบรรยากาศการทำงาน รวมถึงมีโอกาสได้พูดคุยกับหัวหน้างาน ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจในเลือกใช้บริการ หวังว่า tip ที่นำมาแนะนำจะช่วยให้ท่านเลือกบริษัท outsource ที่จะเป็นตัวแทนองค์กรของท่านได้อย่างดีและลูกค้าของท่านได้รับการบริการที่เป็นที่พึงพอใจ

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on email

More
articles