5 ทักษะการทำงานที่ควรมีในยุค New Normal
ในยุค New Normal ที่สถานการณ์โลกมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในขณะที่การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลก็ก้าวหน้าไปไกลมากขึ้นทุกที และเริ่มมีบทบาทแทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันและการทำงานในยุคปัจจุบันที่ไม่จำกัดอยู่แค่ภายใน “ออฟฟิศ” อีกต่อไป ดังนั้นการจะทำงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย จึงต้องอาศัยการพัฒนา 5 ทักษะสำคัญสำหรับการทำงานดังต่อไปนี้.

 1. Adaptability & Flexibility Skills ทักษะการปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์และมีความยืดหยุ่น
  จากสถานการณ์ตั้งแต่ต้นปี 2020 ที่ผ่านมา เราต่างคงประสบพบเจอความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นและยังมีผลกระทบต่อการทำงานในยุค New Normal แบบนี้ เช่น การปรับตัวด้วยการทำงานแบบ Work From Home ที่อาจทำให้เสียสมาธิในการทำงานได้ง่ายกว่าตอนทำงานในออฟฟิศ จึงต้องมีวินัยในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้การหมั่นศึกษาและฝึกใช้ตัวช่วยอย่างแอปพลิเคชันสำหรับการประชุมในการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ให้คล่องขึ้นก็เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม
 2. Creativity & Transdisciplinary Skills ทักษะความคิดสร้างสรรค์และบูรณาการ
  ที่ผ่านมามีกรณีศึกษาเกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการพาองค์กรให้อยู่รอดจากสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ล้วนอาศัยทักษะความคิดสร้างสรรค์แบบบูรณาการในเชิง Positive ด้วยการประยุกต์เอาองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับองค์กร โดยเฉพาะเมื่อนำมาประยุกต์ใช้รวมกันกับเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่ง Innovative Thinking หรือความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมนั้น เป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์ที่แม้แต่เครื่องจักรหรือ AI ก็ยังเลียนแบบได้ไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ คนที่พัฒนาตัวเองให้มีความโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์ มักจะเป็นที่ต้องการของทุกองค์กรอย่างแน่นอน
 3. Teamwork & Collaborative Skills ทักษะการทำงานเป็นทีม
  การทำงานไม่ว่าจะในองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ ล้วนต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม ดังนั้นหากทุกคนในทีมมีทักษะการเข้าสังคมที่ดี เคารพความคิดเห็นผู้อื่น มีมารยาทในการสนทนา และรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง ก็จะทำให้บรรยากาศการทำงาน การแชร์ไอเดีย และการสื่อสารกันภายในทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีจะเป็นคุณสมบัติแรก ๆ ที่ผู้ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ต้องการ
 4. New-media Literacy Skills ทักษะการใช้งานสื่อดิจิทัลยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  เป็นอีกทักษะใหม่ที่คนทำงานในยุค New Normal ต้องมีติดตัว เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นสื่อใหญ่ที่มีพลังในการสื่อสารกับผู้บริโภคมากที่สุดในปัจจุบัน เรียกได้ว่าแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน เพราะฉะนั้น หากเราสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความเข้าใจและใช้สื่อดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รู้จักประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างคอนเทนต์ใหม่ ๆ ก็จะช่วยสร้าง Value และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างมากมาย
 5. Time Management Skills ทักษะการจัดการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  แม้ว่าเทรนด์ของการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปกี่ยุคสมัย แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไป และยังคงเป็นทรัพยากรที่มีค่าเสมอก็นั่นก็คือ “เวลา” ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นคนที่สามารถบริหารเวลาอย่างชาญฉลาด รู้จักลำดับความสำคัญของงาน สามารถวางแผน และประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานให้แล้วเสร็จได้อย่างแม่นยำตามไทม์ไลน์ ย่อมส่งผลให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างมีระบบ และดูเป็นมืออาชีพ แม้ว่าเรื่องของเวลาจะดูเป็นเรื่องธรรมดา แต่ก็เป็นสิ่งมีคุณค่าที่คนทำงานควรใส่ใจ
  NO FIXED สนับสนุนให้คุณเต็มที่กับการทำงานแบบ New Normal
  และ สนับสนุนให้คุณเต็มที่กับการออม เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม
  เริ่มออม เริ่มที่บัญชีเพื่อออม NO FIXED รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.3% ตั้งแต่บาทแรก เพียงใช้ร่วมกับบัญชี ALL FREE และมีการทำรายการตั้งแต่ 5 ครั้ง/เดือน หรือ มีเงินฝากในบัญชี NO FIXED ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on email

More
articles