Artboard 1

9 ขั้นตอนเลือก IT OUTSOURCING
สาเหตุที่หลายๆองค์กรหันมาพัฒนาระบบสารสนเทศมากขึ้น คำตอบที่เห็นได้ชัดคงอยู่ที่แรงกดดันของสภาพระบบเศรษฐกิจใหม่ ระบบเศรษฐกิจ ที่มีกลไกการทำงานที่ต้องใช้วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมากขึ้นแรงกดดันที่สำคัญได้แก่ สภาพการตลาดที่เปลี่ยนไป ทางเลือกของลูกค้า เน้นการบริการที่ดี สามารถเลือกหาสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้มาก โดยเฉพาะงานด้าน IT เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่องค์กรต้องปรับตัวในเรื่องการให้บริการ ซึ่งต้องเน้นการดำเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้าและที่นิยมที่สุดคือ IT Outsourcing ที่จะทำหน้าที่ในการบริหารงานการให้บริการด้าน IT ซึ่งในปัจจุบันเราคงได้ยินคำว่า Outsourcing กันบ่อยๆ เพราะกระแสที่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งหลายจึงนิยมใช้ Outsourcing กันมากขึ้นเพราะมีความเชี่ยวชาญในการทำงานตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบกระบวนการและมีตัวเลือกสามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลาย ดังนั้นจึงมีเทคนิคดีๆในการเลือก IT Outsourcing ดังนี้

P’Singpro@ProOne

1) ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ควรเป็นบริษัทที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการให้บริการด้าน Outsource ที่เป็นมาตรฐานสากล

​2)ระดับการให้บริการ IT Outsourcing ควรจะต้องคำนึงถึงความลับของข้อมูลขององค์กรนั้นๆ ควรมีบุคลากรเพื่อการบริหารและจัดการกับผู้ให้บริการเพื่อควบคุมระดับการให้บริการของผู้ให้บริการ

มืออาชีพ

​3) การทำการ IT Outsourcing อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงควรให้การสนับสนุนเพื่อให้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

​4) ขอบเขตและระดับการปฎิบัติงานของ IT Outsourcing ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้องค์กรนั้นยังสามารถกำหนดทิศทางและนโยบายทางด้านเทคโนโลยีได้

5) IT Outsourcing ควรมีความต่อเนื่องในการให้บริการ (Continuity Service) เป็นการบริการเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ว่าจ้างในความต่อเนื่องของการใช้บริการขององค์กรนั้นๆว่าจะสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องได้มากที่สุด การบริการนี้อาจจะรวมถึงการออกแบบ ติดตั้ง บริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองขององค์กรนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง (Disaster) ของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก

ความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง

​6) IT Outsourcing ควรมีการให้บริการด้านศูนย์คอมพิวเตอร์ของ Web Hosting Service การบริการนี้เป็นการให้บริการที่สามารถครอบคลุมเริ่มตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง ดูแล ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ Web ซึ่งอาจจะรวมถึงการนำ Web Server ของผู้ว่าจ้างมาติดตั้งและดูแลการให้บริการด้าน Internet ขององค์กรนั้นๆ ผู้ให้บริการ Outsource ของบริการนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการด้าน Internet เดิมอยู่แล้ว

7) IT Outsourcing ควรมีการให้บริการด้านการบริหารระบบงาน (Application Management Service) การบริการนี้เป็นการให้บริการด้านการบริหารโปรแกรมระบบงานต่างๆซึ่งอาจจะเริ่มตั้งแต่ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง ดูแล โปรแกรมระบบงาน นอกจากนี้อาจจะรวมถึงการตอบปัญหาด้านโปรแกรมระบบงาน (Application Help Desk) การจัดการบริหาร Source Code , Version , Modification ของโปรแกรมระบบงานต่างๆ หน่วยงานที่ใช้บริการ เช่น ธนาคารกสิกรไทย และกรมสรรพากร เป็นต้น

ภาษาอังกฤษในงาน IT-2

8) การใช้บริการ ​IT Outsourcing สามารถลดภาระในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีในการบริหารระบบสารสนเทศ รวมถึงการลดปัญหาพื้นฐานความรู้ของพนักงานที่ไม่เข้าใจหรือไม่สามารถติดตามเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆได้ทัน หรือพนักงานอาจมีภาระงานมากจนทำให้ไม่สามารถติดตามเทคโนโลยีได้ทัน

ผ่านโปร

9)​ การใช้บริการ IT Outsourcing สามารถลดภาระในการวางแผนทางด้านเทคโนโลยีโดยจะวางแผนเฉพาะด้านนโยบายและการบริการใหม่ๆที่ต้องการนำมาเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันในตลาดเท่านั้นไม่จำเป็นต้องนำประเด็นของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมาเป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณา

การสื่อสารในการทำงาน

อย่างไรก็ตาม IT Outsourcing ทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหากพิจารณาไปที่องค์กรทุกองค์กร เหตุผลหลักที่องค์กรธุรกิจนิยมใช้บริการ IT Outsourcing คือ เพื่อประหยัดงบประมาณ ,ลดเวลาในการทำการตลาด ,แก้ปัญหาการเปลี่ยนงานบ่อยของพนักงาน และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ดังนั้นการมองหา IT Outsourcing เข้ามาช่วยให้ขั้นตอนของการทำงานก็ว่าเป็นการดำเนินงานที่ประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกัน

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on email

More
articles