รวมงานเบื้องหลังยอดนิยมในปี 2021

รวมงานเบื้องหลังยอดนิยมในปี 2021

แม้ว่าการทำงานเบื้องหลังจะเป็นงานที่ค่อนข้างหนักและขาด Work-life Balance ที่ดี แต่อาชีพการทำงานเบื้องหลังก็ยังเป็นอาชีพยอดนิยมที่ได้รับความสนใจเป็นลำดับต้น ๆ ในธุรกิจการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาด พบว่า 66% ให้ความสำคัญกับค่าตอบแทนสำหรับการทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น การจ่ายค่าล่วงเวลา หรือวันหยุดทดแทน ซึ่งสอดคล้องกับ 58% ที่ให้ความสำคัญกับองค์กรที่มีเวลาทำงานปกติคือ 5 วันต่อสัปดาห์ หรือ 40% ที่ให้ความสำคัญกับองค์กรที่มีนโยบายยืดหยุ่นเวลาทำงาน (Flexible Hours) นั่นหมายความว่า หากองค์กรมีการจ่ายสวัสดิการที่เหมาะสม จะยิ่งดึงดูดผู้สมัครเข้าสู่สายงานเบื้องหลังได้ มาดู รวมอาชีพ ทำงานเบื้องหลัง ยอดนิยมในปี 2021 กัน นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์ (Online Content Creator) หนึ่งในอาชีพมาแรงสายครีเอทีฟ ที่สร้างสรรค์ผลงานจากเบื้องหลัง ออกไปสู่เบื้องหน้าในโลกโซเชียล ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์หรือ Online Content Creator ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube หรือแม้แต่ใน Twitter ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตผลงานรูปแบบต่าง ๆ ให้กับผู้ติดตาม […]

พูดไม่ค่อยเก่ง ก็เป็นนักขายขั้นเทพได้

พูดไม่ค่อยเก่ง ก็เป็นนักขายขั้นเทพได้

1. ปรับ Mind Set ใหม่ ก้าวข้ามความกลัวสิ่งที่มนุษย์ Introvert กังวลเป็นอย่างแรกเมื่อต้องเริ่มต้นการขายคือ “ความกลัว” กลัวว่า “ไม่รู้จะคุยอะไร” และมักจะทำตัวไม่ถูกเมื่อต้องคุยกับคนแปลกหน้า ลองปรับวิธีคิดหรือ Mind Set ของคุณใหม่ว่า การขายเป็นเพียง “การสื่อสาร” ในอีกหนึ่งรูปแบบเท่านั้น คนที่คุณคุยด้วยคือลูกค้า และคุณมีข้อความที่ต้องการสื่อออกไป เพราะฉะนั้นที่คุณต้องทำก็เป็นเพียงการสื่อสารให้ผู้รับสาร หรือลูกค้าของคุณ เข้าใจในใจความสำคัญที่คุณสื่อออกไป เพียงเท่านี้คุณก็จะเริ่มรู้สึกได้ว่า “การขาย” จะไม่ใช่ที่น่าอึดอัดอีกต่อไป 2. ใช้ความเป็น “ผู้ฟังที่ดี” พิชิตใจลูกค้า จุดเด่นที่สำคัญของการเป็น Introvert คือการเป็นคนพูดน้อย นั่นหมายความว่า คุณมักจะเป็นนักฟังที่ดี ซึ่งนี่เรียกได้ว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ Sale ควรมี เพราะคุณกำลังนำเสนอทางออกให้กับปัญหาที่ลูกค้าพบเจออยู่ ดังนั้นคุณก็จะมีหน้าที่เป็นเหมือนที่ปรึกษาไปโดยบริยาย การเป็นผู้ฟังที่ดี ยังหมายถึงการยิงคำถาม เพื่อให้อีกฝ่ายได้เป็นผู้อธิบายความต้องการด้วย นอกจากจะทำให้เรารู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแล้ว ยังทำให้เรามีเวลาประเมินลูกค้า และคิดวางแผนต่อไปว่าจะสื่อสารอย่างไรเพื่อที่จะปิดการขายได้ นอกจากนี้การเป็นผู้ฟังที่ดี ยังเป็นการทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นคนสำคัญ เพราะเรากำลังใส่ใจฟังเค้าอยู่ และเป็นการสื่อสารกันไปมาทั้งสองฝ่าย ซึ่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอีกด้วย 3. พูดตรงประเด็น จุดเด่นที่คุณต้องไฮไลท์ […]

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) กับบทบาทสำคัญใน

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) กับบทบาทสำคัญใน

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หรือ Customer Service เป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในองค์กร และในการบริหารงานรูปแบบ CRM (Customer Relationship Management) ในบางองค์กรนอกจากการดูแลลูกค้าแล้ว Customer Service ยังต้องหาลูกค้าใหม่เข้าองค์กร (customer acquisition) โดยการสร้างความเด่น (differentiation) ของสินค้าหรือบริการที่ใหม่ (innovation) อำนวยความสะดวก (convenience) ให้กับลูกค้า รวมถึง ตอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการ โดยผ่านหน่วยงาน ลูกค้าสัมพันธ์ หรือ call center เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพื่อทำการซื้อสินค้าและบริการ โดยผ่านขั้นตอนการทำงาน Customer Relationship Management ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่อะไรบ้าง Customer Relationship Management (CRM) เป็นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย รวมถึง รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อเก็บรักษา และขยายฐานลูกค้าเพิ่มในระยะยาวนั่นเอง ลูกค้าสัมพันธ์หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของ CRM รูปแบบของการทำ Customer Relationship Management หรือ CRM […]

เส้นทางสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ

เส้นทางสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ตามมาตรา 7(6) ได้ให้อำนาจอธิบดีกรมทะเบียนการค้ากำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี และอธิบดีกรมทะเบียนการค้าได้ออกประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2544 เป็นต้นไป ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ ใครคือผู้ทำบัญชี ผู้ทำบัญชีตามประกาศดังกล่าว ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ กรณีที่เป็นพนักงานของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ทำบัญชีคือ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรณีที่เป็นสำนักงานบริการรับทำบัญชี – สำนักงานที่มิได้จัดตั้งในรูปคณะบุคคล ผู้ทำบัญชี คือ หัวหน้าสำนักงาน – สำนักงานที่จัดตั้งในรูปคณะบุคคล ผู้ทำบัญชี คือ ผู้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชี – สำนักงานที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ผู้ทำบัญชี คือ กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชี บุคคลธรรมดา กรณีเป็นผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ ผู้ช่วยผู้ทำบัญชี กรณีที่ผู้ทำบัญชีรับทำบัญชีเกินกว่า 100 ราย บุคคลอื่นนอกจากที่ระบุ มาในข้างต้น    คุณวุฒิของผู้ทำบัญชีที่กำหนด พิจารณาตามขนาดของธุรกิจและตามประเภทนิติบุคคล […]

Digital Marketing อาวุธที่นักการตลาดคลื่นลูกใหม่ต้อ

digitalmarketing

Digital Marketing อาวุธที่นักการตลาดคลื่นลูกใหม่ต้องมี เพราะโลกก้าวเข้าสู่ ‘ดิจิทัล’ คลื่นลูกใหม่ที่เข้ามาดิสรัปชันองค์กรและธุรกิจอย่างมากมาย  การถาโถมของเทคโนโลยีก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและพลิกมิติโลกแห่งการตลาดครั้งใหญ่ ‘นักการตลาด’ จึงต้องปรับตัวเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะใหม่จากการทำ Offline Marketing สู่ Digital Marketing เพื่อติดอาวุธนำพาองค์กรก้าวข้ามผ่านมรสุมและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ Digital Marketing คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในยุคนี้ จริง ๆ แล้ว Digital Marketing คือ การทำตลาดบนระบบดิจิทัลเพื่อเข้าถึงลูกค้าผ่านทุกช่องทางบนโลกออนไลน์ เพราะการใช้สื่อหลักในโลกแบบเดิม ๆ ทั้งทีวี สื่อสิ่งพิมพ์ ไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เหมือนในอดีต ทำให้นักการตลาดมือฉมัง นักการตลาดรุ่นเก๋า หรือกระทั่งนักการตลาดรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัล หรือ Digital Marketer Digital Marketing มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดบนโลกธุรกิจ โดยเป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่สร้างผลกำไรให้กับองค์กรนั้น ๆ แต่ปัจจุบันองค์กรชั้นนำกำลังประสบกับการขาดแคลนบุคลากร Digital Marketer หรือผู้ที่มีทักษะด้านดิจิทัลอย่างเชี่ยวชาญ ทำให้อาชีพดังกล่าวเป็นที่ต้องการขององค์กรต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยมีการเฟ้นบุคลากรในด้านดังกล่าวมากขึ้น 40% ความท้าทายการเป็น Digital Marketer […]

อยากเป็นเลขา มือขวาเจ้านาย

อยากเป็นเลขา มือขวาเจ้านาย

ผู้บริหารที่ต้องมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเยอะ ต้องใช้ความคิดส่วนใหญ่ในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารในองค์กร หรือการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกำไรขาดทุนของบริษัท จึงต้องมีผู้ที่มาช่วย จัดการเรื่องรายละเอียดต่าง ๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น ผู้ที่จะสามารถเข้ามาช่วยจัดการระบบการทำงานของเหล่านักบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็คือ เลขานุการ โดยทั่วไปหน้าที่ของเลขานุการก็คือ การรับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารท่านนั้น พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำส่งเข้าเสนอผู้บริหาร การสรุปและบันทึกการนัดหมาย รายงานการประชุม ทำหนังสือโต้ตอบต่าง ๆ ดูแลเก็บเอกสาร ตลอดจนช่วยเหลือนายจ้างตามงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบ เลขานุการที่ดีและมีประสิทธิภาพควรจะมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ ต้องรอบรู้เกี่ยวกับระบบงานในองค์กรเป็นอย่างดี มีความละเอียดรอบคอบ ความคล่องตัว มีบุคลิกลักษณะดี อดทน มีความรับผิดชอบ สามารถเก็บความลับได้ เป็นอย่างดี มีความสามารถในการฟังและจดจำรายละเอียดเรื่องราวต่างๆ ได้แม่นยำ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี ในบางองค์กรที่มีการติดต่อธุรกิจกับต่างประเทศ หากมีทักษะและความสามารถในการ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ งานเลขานุการจะเป็นตำแหน่งที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารมากที่สุด เลขานุการที่ทำงานได้ถูกใจผู้บริหารก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้ไม่ยากนัก การแสวงหาโอกาสและความก้าวหน้าให้กับตัวเองก็เป็นสิ่งที่เลขานุการควรจะไขว่คว้าเอาไว้ เลขานุการควรปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่มีความรู้รอบด้าน สนใจติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของโลกธุรกิจอยู่สม่ำเสมอจะทำให้คุณไม่ได้เป็นเพียงแค่เลขานุการที่มีศักยภาพเท่านั้นยังเป็นบุคคลากรที่มีค่าขององค์กรอีกด้วย Tag: headhunter itoutsource recruitmentagency jobhunter […]

โปรแกรมเมอร์ อาชีพยอดนิยมของเด็กจบใหม่

โปรแกรมเมอร์ อาชีพยอดนิยมของเด็กจบใหม่

ถ้าพูดถึงอาชีพที่กำลังเป็นที่นิยมของเด็กจบใหม่ในทุกวันนี้ โปรแกรมเมอร์ก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่ใครหลายคนฝันถึง ด้วยที่เป็นสายงานทางด้านเทคโนโลยีที่กำลังมีบทบาทและเป็นที่ต้องการมากขึ้นในโลกปัจจุบัน แถมยังเป็นอาชีพที่อาศัยความสามารถที่เฉพาะทาง และเป็นอาชีพที่มีรายได้สูง แต่ก็อย่างที่รู้กันว่าทุกอาชีพนั้น หากมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสีย และสำหรับอาชีพโปรแกรมเมอร์เองนั้น ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น วันนี้เราจึงรวบรวมข้อดีและข้อเสียของอาชีพโปรแกรมเมอร์มาฝากกัน แต่ก่อนที่เราจะไปดูข้อดีข้อเสีย เราควรทำความรู้จักกันก่อนสักนิดว่าอาชีพโปรแกรมเมอร์นั้นคืออะไร โปรแกรมเมอร์ อาจเรียกว่านักเขียนโปรแกรมหรือนักพัฒนาซอฟแวร์ มีหน้าที่หลักคือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำตามที่เราต้องการ ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้โปรแกรมเมอร์ ยังคงเป็นอาชีพที่ต้องการสูงของตลาดแรงงาน ไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศ เพราะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไอทีและดิจิทัล มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงไม่แปลกใจที่อาชีพนี้จะกลายเป็นอาชีพยอดนิยมในใจเด็กยุคนี้ ข้อดีของอาชีพโปรแกรมเมอร์ 1. รายได้สูง หลายคนมักเข้าใจว่าโปรแกรมเมอร์นั้นไส้แห้ง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด นั่นเพราะโปรแกรมเมอร์นั้นต้องใช้ความสามารถเฉพาะด้าน รายได้ของอาชีพนี้จึงค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียว 2. เป็นอาชีพที่ต่อยอดได้ โปรแกรมเมอร์นั้นไม่จำเป็นต้องหยุดตัวเองไว้ที่ตำแหน่งเดิมตลอดไป เพราะสามารถต่อยอดหรือปรับเปลี่ยนไปสายงานที่ใกล้เคียงได้ ไม่ว่าจะเป็น Web Developer, Mobile application รวมถึงการเริ่มต้นทำกิจการที่เป็นเจ้าของเองก็ยังได้ 3. เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ธุรกิจในโลกปัจจุบันนี้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอทีและดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ บุคลากรที่ทำงานในด้านนี้จึงเป็นที่ต้องการของตลาด ไม่เฉพาะกับที่ไทย แต่ยังรวมถึงต่างประเทศอีกด้วย 4. เก่งภาษาอังกฤษจะได้เปรียบ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้การทำงานหรือแก้ปัญหาเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น เพราะระบบคำสั่งต่างๆก็มักจะเป็นภาษาอังกฤษ แต่หากเราเก่งภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งแล้วล่ะก็ การมองหางานโปรแกรมเมอร์ในต่างประเทศก็จะเป็นอีกทางเลือกที่ดี เพราะตลาดแรงงานโลกต้องการโปรแกรมเมอร์อีกมาก 5.สามารถหารายได้เสริมเพิ่มเติมได้ อาชีพโปรแกรมเมอร์นั้นเป็นอาชีพที่ใช้ความรู้ความสามารถที่มีก็สามารถทำงานได้แล้ว ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษมากมาย […]

วงการคนขับรถผู้บริหาร ต้องอ่าน

วงการคนขับรถผู้บริหาร ต้องอ่าน

สำหรับใครที่ชอบขับรถ หรือ มีประสบการณ์ในการขับรถมายาวนานหลายปี ก็อาจจะเลือกงานที่เกี่ยวกับการขับรถ เช่น ขับรถแท็กซี่    ขับรถโรงแรม ขับรถส่วนกลางของบริษัท หรือในหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ก็มีให้เลือกหลากหลายตามความชอบ แต่ก็มีคนขับรถอยู่แบบหนึ่ง ที่คุณจะมีโอกาสได้ขับรถแพงๆ ซึ่งรถบางคัน ราคาอาจสูงถึงหลักสิบล้านบาทเลยก็มี อีกทั้งยังได้โอกาสอยู่กับบรรดาผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆ ระดับมหาชน หรือระดับองค์กรของประเทศ อีกทั้งอาจมีโอกาสได้ฝึกภาษาต่างประเทศ ไปด้วยในตัว นั่นก็คือ “คนขับรถผู้บริหาร” นั่นเอง ปัจจุบัน คนขับรถผู้บริหารมีบรรดาบริษัทจัดหางานต่างๆ มักจะมาลงประกาศหาคนขับรถผู้บริหารกัน คุณสมบัติของอาชีพนี้ อายุ (เรื่องอายุ หลายบริษัทจะเลือกอายุ 25 ปี ขึ้นไป จนถึง 50 ปี แต่จะมีน้อยกว่านั้น หรือมากกว่านั้นก็ได้) มีประสบการณ์ขับรถที่ดี และมีระยะเวลาหลายปี ชำนาญเส้นทางในพื้นที่จังหวัดที่ทำงาน สามารถใช้ Google Map หรือ GPS ได้ดี ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนัน สุภาพเรียบร้อย มีกริยามารยาทดี ไม่มีประวัติอาชญากรรม หากใครที่ต้องการขับรถให้นายต่างชาติ เช่น […]

เพราะอะไรพนักงานใหม่จึงหายไปตั้งแต่วันแรก?

เพราะอะไรพนักงานใหม่จึงหายไปตั้งแต่วันแรก?

พนักงานใหม่เข้ามาทำงานวันเดียว แล้วจากไปโดยไม่บอกลาไม่ใช่ปัญหาเล็กๆเลยเพราะไม่เพียงแต่จะต้องมาเริ่มกระบวนการจัดสรรคนใหม่ทั้งหมดแล้วยังเป็นการสูญเสียคนเก่งที่เฟ้นหากันมาแทบตายไปอย่างกู่ไม่กลับอีกด้วย เพราะอะไรพนักงานใหม่จึงหายไปตั้งแต่วันแรก? ลองนึกภาพดูว่าถ้าคุณมาทำงานวันแรก แต่ไม่มีใครมาอธิบายอะไรเลยแล้วต้องมาเจอกับสภาวะที่ “เคว้างคว้าง สับสน งุนงง” ความประทับใจแรกของพนักงานใหม่ต่อบริษัทอาจกลายเป็นศูนย์ทันที อย่าลืมว่า พนักงานใหม่ก็เหมือนสมาชิกในครอบครัวคนใหม่ ดังนั้น ถ้าเราทำให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้ ก็ไม่มีทางที่พนักงานใหม่จะจากไปตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานอย่างแน่นอน “ความใส่ใจต่อพนักงานใหม่” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทไม่ควรมองข้ามแล้ววิธีการต้อนรับแบบไหน ที่จะทำให้พนักงานใหม่เห็นว่าองค์กรให้ความใส่ใจเราสรุปมาให้ตามนี้ค่ะ Introduction (การแนะนำ) จะเป็นลักษณะที่ไม่ได้เป็นทางการมากนัก เช่นแนะนำให้รู้จักเพื่อนร่วมงาน แนะนำให้รู้จักสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานใหม่ไม่สับสน หรือรู้สึกเคว้ง เหมาะกับองค์กรเล็ก ๆ ที่จำนวนคนไม่มากนัก Orientation (การปฐมนิเทศ) เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้น หรือ การอบรมพนักงานใหม่ของบริษัทกับพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูลที่ตรงกันโดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือต้องการให้พนักงานรู้จักองค์กรมากขึ้น รู้วัฒนธรรมองค์กร จนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานได้ง่ายดาย รวดเร็วรวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจให้รู้สึกผูกพันธ์กับองค์กรด้วย Onboarding Program เป็นโปรแกรมดูแลพนักงานใหม่โดยจะเน้นทั้งเรื่องงาน และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่จนนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างยั่งยืนสำหรับ Onboarding Program นั้นจะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แต่จะเน้นตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กรไม่ว่าจะเป็น การจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เชิญวิทยากรมาบรรยาย การกิจกรรมสันทนาการสำหรับพนักงานใหม่โดยเฉพาะ การจัดให้มีพี่เลี้ยงคอยดูแลพนักงานใหม่โดยเฉพาะ หากบริษัทของคุณ มีจำนวนการเข้าออกของพนักงานสูงนี่ก็เป็นอีกโปรแกรมที่ควรนำมาใช้ แต่ละรูปแบบนั้นมีจุดเด่นและจุดด้อยที่ต่างกัน ดังนั้นการเลือกนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด Tag: headhunter […]

สรุป 6 ข้อดีของการใช้บริการ HR Outsource

สรุป 6 ข้อดีของการใช้บริการ HR Outsource

ในช่วงนี้ทุกบริษัทคงจะทำงานกันอย่างหนักหน่วง เพื่อเร่งพัฒนา หรือ Drive ให้บริษัทเติบโตขึ้นตามที่ควรจะเป็น แต่อีกหนึ่งสิ่งที่บริษัทไม่ควรละเลย นั่นคือ เรื่องของคน หรือ พนักงานของเรานั่นเอง ถือเป็นหน้าที่ที่มีรายละเอียดมากพอสมควร จะดีมากหากบริษัทเลือกใช้ Outsource ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร Gen Z Manpower ขอสรุป 6 ข้อดีของการใช้บริการ Outsource ให้ศึกษากันค่ะ Outsource มีความเป็นมืออาชีพและชำนาญเรื่องของการบริหารคน ทำให้บริษัทฯ ได้พนักงานที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะเริ่มงานได้ทันที​ มีความยืดหยุ่นในการว่าจ้าง หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องมีการปรับเพิ่มหรือลดขนาดองค์กร สามารถทำได้ ซึ่งการจ้างพนักงาน Outsource เป็นการจ้างแบบชั่วคราว บริษัทฯ จึงไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้าง จึงทำให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้ง่ายหากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง​ ควบคุมค่าใช้จ่าย บริษัทฯ สามารถประเมินค่าใช้จ่ายในการจ้างงานพนักงานได้ ซึ่งการจ้างพนักงาน Outsource ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายหลักได้ดีเลยทีเดียว ​ ลดการดูแลบริหารจัดการพนักงาน อีกทั้งยังประหยัดเวลา เพราะบริษัท Outsource จะเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการ คัดสรรพนักงานให้สอดคล้องกับงาน ทำให้บริษัท ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการบริหารคน​ มีพนักงานทำงาน 100% ทำให้ธุรกิจของคุณไม่สะดุดไม่ว่าพนักงานจะขาด […]