Artboard 1

Payroll Service คือบริการสำหรับบริหารระบบการจัดทำและจ่ายเงินเดือนพนักงานเป็น บริการอีกประเภทหนึ่งซึ่งขณะนี้มีหลายบริษัทได้เปิดให้บริการ โดยเป็นบริการการให้คําปรึกษา และดูแลการจัดทําเงินเดือนพนักงาน ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลเงินได้/เงินหัก,ค่าล่วงเวลา,พนักงานเข้าใหม่, พนักงานลาออก จนถึงการคํานวณภาษี การตรวจสอบ และการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ รวมถึงการนําส่งเอกสาร สําหรับธนาคาร,ประกันสังคม, ภาษี,เงินสะสม,สลิปเงินเดือน เป็นต้น รวมถึงลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ เช่น การซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware / Software ,โปรแกรมการทำเงินเดือนซึ่งมีราคาสูง และอุปกรณ์หรือโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพื้นที่และอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานเพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร 5 ขั้นตอนเลือกบริษัท payroll service ที่ดีเข้ามาช่วยบริหารจัดการให้องค์กรของคุณ

1 . เลือกบริษัท payroll service ที่มีความน่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้ และให้ความมั่นใจกับท่านในความตรงต่อเวลา และความถูกต้องของข้อมูล ตั้งแต่การประมวลผลเงินเดือน การพิมพ์ใบสลิปเงินเดือน การเตรียมรายงาน เอกสารต่างๆ และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินเดือน ไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ไหนในประเทศไทย
2.เลือกบริษัท payroll service ที่มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กรโดยระบบมาตรฐานซึ่งจะเป็นพื้นฐานอย่างแรกในการกำหนดข้อมูล ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีระบบโครงสร้างที่แตกต่างกันไปดังนั้นจึงได้พัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับความยืดหยุ่นกับผู้ใช้ได้อย่างอิสระ และสามารถที่จะกำหนดโครงสร้างองค์กรเองตามที่ผู้ใช้ได้กำหนดไว้รวมถึง Job Description ของพนักงานแต่ละตำแหน่ง อัตราการหักเงินประกันสังคม อัตราการหักกองทุนเงินทดแทนที่จะต้องนำค่าจ้างทั้งปีกับอัตราเงินสมทบไปแสดงใน กท.20 ก. ในระบบ Payroll กรณีที่บริษัทมีกองทุนสำรองมากกว่า 1 กองทุน เพื่อจัดสรรกองทุนกับพนักงานแต่ละคนซึ่งข้อมูลองค์กรต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้จะนำไปใช้งานกับระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.เลือกบริษัท payroll service ที่มีประสิทธิภาพและมีการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การสร้างความประทับใจในการให้บริการ กับลูกค้า นำไปสู่การทำงานที่ดีในอนาคตนโยบาย บริษัทจะจัดให้บริการด้านบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า ส่งเสริม วัฒนธรรมการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
4.เลือกบริษัท payroll service ที่มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านบุคลากร Software Hardware ที่เกี่ยวข้อง และไม่ต้องเป็นกังวลกับความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เพราะเราจะติดตามและเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการคำนวณค่าจ้างให้ถูกต้องและทันสมัยตามที่หน่วยงานราชการกำหนดอยู่เสมอ
5.เลือกบริษัท payroll service ที่สามารถดูแลรับผิดชอบด้านเอกสารได้อย่างมืออาชีพ พร้อมจัดทำ เอกสาร รายงาน และหลักฐานต่างๆ รายงานให้ท่านอย่างถูกต้องตรงเวลา และจัดเก็บอย่างสมบูรณ์ให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และเป็นความลับ รวมทั้งการให้พนักงานขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานของเราก็สามารถดำเนินการได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตามการใช้บริการ Payroll Service มีข้อดีหลายอย่างเช่น ลดปริมาณงานและเวลาสำหรับแผนกบุคคล ฝ่ายไอที และฝ่ายธุรการ ในด้านการจัดการเงินเดือน เช่น การคำนวนเงินเดือน,ค่าล่วงเวลา,ค่าเบี้ยเลี้ยง,การเตรียมรายงานต่างๆ,การพิมพ์ใบสลิปเงินเดือนฯ ซึ่งจะทำให้มีบุคลากรเพียงพอในการบริหารงานและดูแลงานในด้านอื่นๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และลดปริมาณเอกสารที่ต้องจัดเก็บ ทำให้หมดปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสูญหาย และเอกสารกองโตที่ต้องจัดการอีกด้วย

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on email

More
articles