วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานการบริการที่ดี
  2. เพื่อให้เข้าใจแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพตนเองในงานบริการ
  3. เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในงานบริการ 

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 : คุณพร้อมเป็นนักบริการที่ดีหรือยัง?
1ลูกค้าใช้บริการเราเพราะอะไร
2บุคลิกภาพของคุณดีพอหรือยัง?
3บุคลิกภาพในงานบริการต้องเป็นอย่างไร
4ปรับความคิด ปรับทัศนคติ บุคลิกภาพเปลี่ยน
5การเปลี่ยนบุคลิกภาพภายใน
6กิจกรรม เปลี่ยนบุคลิกภาพภายในได้อย่างไร

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 : มารยาททางคำพูดที่ดีในงานบริการ
1คำพูดคือบทสะท้อนวุฒิภาวะ
2มารยาททางคำพูดสร้างสรรค์ด้วยวาจาที่มีเสน่ห์
3กิจกรรม พูดให้เข้าหู พูดให้โดนใจคนฟัง
4คำพูดที่ไม่ควรพูดในงานบริการ

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 : มาตรฐานและมารยาทการวางตัวของนักบริการที่ดี
1มารยาทในงานบริการที่นักบริการต้องเข้าใจ
2สร้างภาพลักษณ์ ยกระดับความน่าเชื่อถือ
3กิจกรรม ฝึกมารยาทงานบริการ
4มารยาทที่ไม่ควรทำในงานบริการ
5วิธีการสร้างความประทับใจลูกค้า

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : บุคลิกภาพที่ดีกับการให้บริการลูกค้าที่มีอารมณ์โกรธ
1ทัศนคติที่ดีหากนักบริการต้องพบลูกค้าโกรธ
2ก้าวแรกแห่งการรับอารมณ์ลูกค้า
3การใช้คำพูดที่ดีสยบอารมณ์โกรธลูกค้า
4มารยาทที่ต้องทำ เมื่อต้องบริการลูกค้าโกรธ
5กิจกรรม ฝึกบุคลิกภาพเมื่อต้องให้บริการลูกค้าโกรธ
6ข้อพึงระวังต่างๆ ในงานบริการ