เทคนิคเปลี่ยนอารมณ์โกรธลูกค้าให้กลายเป็นมิตรแบบฉับพลัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างของลูกค้า

เเกิดทักษะการรับมือลูกค้าโกรธน้อยถึงโกรธมาก และเรียนเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการเผชิญหน้ากับลูกค้า เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น

 โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างของลูกค้า
  2. เพื่อให้เกิดทักษะการรับมือลูกค้าโกรธน้อยถึงโกรธมาก
  3. เพื่อให้เรียนเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการเผชิญหน้ากับลูกค้า

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 : ทำความรู้จักลูกค้าก่อนการให้บริการ
1รุ้จักลูกค้าก่อนการให้บริการ
2บริการแบบมีชีวิตชีวา
3Workshop เราจะเข้าถึงลูกค้าได้อย่างไร
4เข้าใจอารมณ์ของลูกค้าในแต่ละรัดับ

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 : พูดแบบมีศิลปะ
1ศิลปะการพูดเพื่อลดอาการโกรธ
2ประโยคต้องห้าม
3เปลี่ยนคำพูดธรรมดาอย่างไรให้ประทับใจ
4พูดอย่างไรให้ขจัดปัญหา
5Role play ฝึกทักษะการให้บริการลูกค้า

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 : การรับมือลูกค้าที่มีกำลังโกรธ
1ข้อคิดก่อนการเผชิญหน้า
2เทคนิคทำให้ลูกค้าคลายความโกรธ
3เทคนิคแก้ปัญหาให้ชนะใจลูกค้า
4Role play ฝึกทักษะการรับมือลูกค้า

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : เศิลปะการสื่อสารเพื่อการประสานงานที่ดี
1Team work ในการบริการ
2Teamwork ในการทำให้ลูกค้าประทับใจ
4Workshop Teamwork
5บริการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างไร
6สรุปการอบรมและประเมิน